ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Είναι εντυπωσιακό ότι έχουμε φτάσει στον 21ο αιώνα και ακόμα δεν γνωρίζουμε επακριβώς την αιτιολογία της αιμορροϊδικής νόσου.

Μελέτες της χειρουργικής ανατομίας του πρωκτού έδειξαν τα παρακάτω:

Υπάρχουν δυο αιμορροϊδικά φλεβικά δίκτυα στο ορθό* το υποβλεννογόνιο και το ορογόνιο φλεβικό πλέγμα τα οποία συνδέονται μέσω ενός τρίτου δικτύου φλεβών.

Τα αιμορροϊδικά πλέγματα (δίκτυα) καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση στο ορθό και ιδίως στο κατώτερο τμήμα του, επικοινωνούν δε και με φλέβες προς τα γεννητικά όργανα.

Η τροφοδοσία των εσωτερικών φλεβικών πλεγμάτων (εσωτερικές αιμορροΐδες) γίνεται από την άνω ορθική αρτηρία (κλάδος της κάτω μεσεντέριου αρτ. <- αορτή)  και τις δυο μέσες και κάτω ορθικές αρτηρίες (κλάδους της έσω λαγόνιου αρτ. <-κοινή λαγόνιος <-αορτή) .

Η επιστροφή του αίματος γίνεται αντίστοιχα από την άνω ορθική φλέβα (κλάδος της κάτω μεσεντέριου φλέβας -> πυλαία φλ.)  και τις δυο μέσες και κάτω ορθικές φλέβες (κλάδους της έσω λαγόνιου φλέβας -> κάτω κοίλη φλ.).

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι τρεις κύριοι αιμορροϊδικοί όζοι στην 3,7,11 ώρα (σε θέση λιθοτομής).

Εκτός από τις κύριες αιμορροΐδες σχηματίζονται ενδιάμεσα και δευτερεύουσες στις θέσεις 1,5,9. Συνεπώς βρίσκουμε αιμορροϊδικά αγγεία και κατά αντιστοιχία αιμορροΐδες στις θέσεις 1,3,5,7,9,11.

Αυτή η πληροφορία είναι πολύ σημαντική για τη θεραπεία, πρόληψη των υποτροπών και αντιμετώπιση  της νόσου.

Οι εξωτερικές αιμορροΐδες οι οποίες βρίσκονται έξω από των πρωκτό αιματώνονται αντίστοιχα από τις κάτω ορθικές αρτηρίες και φλέβες, δημιουργώντας το εξωτερικό αιμορροϊδικό πλέγμα το οποίο επικοινωνεί και με το εσωτερικό.

Η εικόνα λοιπόν των αιμορροΐδων, εσωτερικών και εξωτερικών φαίνεται στο επόμενο σχέδιο.

Έχοντας όλα τα παραπάνω υπόψιν θα μπορέσουμε στη συνέχεια να κατανοήσουμε τις διάφορες επιπλοκές και συμπτώματα των αιμορροΐδων αλλά και να αντιληφθούμε το πως λειτουργούν οι διάφορες θεραπείες.

____________________________

Ορθό = τελικό τμήμα παχέος έντερου, εκεί όπου αποθηκεύονται τα κόπρανα πριν από την αφόδευση.

Comments are closed