Φωτογραφίες αιμορροΐδων

Η χειρουργική των αιμορροΐδων με τη χρήση υπερήχων θεωρείται από τις νεώτερες, ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες μεθόδους.

Επίσης είναι ανώδυνη και δεν διαταράσσει την ανατομία της περιοχής.

Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του την επόμενη μέρα και να κάθεται ή να κινείται φυσιολογικά

Τα αποτελέσματα είναι ήδη εντυπωσιακά μετά 24 ώρες.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣ ΠΡΙΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣ ΜΕΤΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗ