Ελκώδης κολίτιδα – Οικογενής πολυποδίαση χειρουργική θεραπεία

Ολική κολεκτομή, βλεννογονεκτομή πρωκτού, δημιουργία ληκύθου τύπου j pouch, ειλεοπρωκτική αναστόμωση για Ελκώδη κολίτιδα ή Οικογενή πολυποδίαση

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΣΤΟΜΙΑΣ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ Ή ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ (aFAP) ΚΑΙ ΟΓΚΟ ΣΤΟ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 9cm.