ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ – ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ, ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΕΚΤΟΜΗ ΠΡΩΚΤΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΗΚΥΘΟΥ ΤΥΠΟΥ J POUCH, ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ Ή ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΣΤΟΜΙΑΣ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ Ή ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΠΟΛΥΠΟΔΙΑΣΗ (aFAP) ΚΑΙ ΟΓΚΟ ΣΤΟ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 9cm.

 

Comments are closed