Βίντεο Διασφιγκτηριακή εκτομή χωρίς κολοστομία

Αρχική σελίδα -> Καρκίνος ορθού -> Βίντεο Διασφιγκτηριακή εκτομή χωρίς κολοστομία

Διασφιγκτηριακή εκτομή – Τεχνική διάσωσης του σφιγκτήρα στον καρκίνο του ορθού

Διασφιγκτηριακή εκτομή χωρίς κολοστομία – Τεχνική διάσωσης του σφιγκτήρα στον πολύ χαμηλό καρκίνο του ορθού χωρίς προσωρινή ή μόνιμη  παρά φύση έδρα (κολοστομία ή ειλεοστομία)