Βίντεο καρκίνος ορθού

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΘΟΥ

Μπορούμε να αποφύγουμε την παρά φύση έδρα ακόμα και όταν ο όγκος είναι μέχρι 1εκ απο το σφιγκτήρα.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΙΓΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΟΓΚΟ ΟΡΘΟΥ 1ΕΚ ΑΠΟ ΤΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΜΕ PULL-THROUGH ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΜΙΑ (ΠΑΡΑ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ).
TOTALY LAPAROSCOPIC INTERSPHINCTERIC RESECTION WITH TURNBULL–CUTAIT DELAYED COLOANAL ANASTOMOSIS