Περιεδρικό απόστημα – βίντεο

Αρχική σελίδα -> Περιεδρικό απόστημα -> Περιεδρικό απόστημα – βίντεο

Βίντεο περιεδρικό απόστημα

Η θεραπευτική αντιμετώπιση ενός πρωκτικού αποστήματος συνίσταται στην διάνοιξη και παροχέτευση του (όπως ισχύει για τα περισσότερα αποστήματα). 

Περιεδρικό απόστημα