Ιωάννης Μπολάνης Χειρουργός

Διευθυντής χειρουργικής κλινικής παθήσεων εντέρου και πρωκτού – Iατρικό κέντρο Αθηνών

Πολιτική απορρήτου

Αρχική σελίδα -> Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα όπως περιγράφονται στον Ελληνικό νόμο καθώς και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

Η συλλογή και αποθήκευση οποιασδήποτε πληροφορίας στη βάση δεδομένων μας, υπόκειται στη συγκατάθεσή σας και είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Τι είδους προσωπικά στοιχεία συλλέγουμε και πότε

Εφόσον αποφασίσετε να κάνετε χρήση της φόρμας επικοινωνίας, στην ιστοσελίδα μας, σας ζητούμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα). Θα ζητηθείτε να καταχωρήσετε το όνομα, το email και πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό σας πρόβλημα.

Πως Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

  • για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και
  • για να απαντάμε στις ερωτήσεις σχετικά με τα προβλήματα σας.

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Στην προσπάθεια μας να σας παρέχουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιούμε το λογισμικό Secure Sockets Layer (SSL) για την ιστοσελίδα και τη φόρμα επικοινωνίας στην οποία καλείστε να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Το πρωτόκολλο SSL είναι σήμερα το παγκόσμιο πρότυπο στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων στους διδακτικούς χρήστες και την κρυπτογράφηση στοιχειών μεταξύ των χρηστών και των εξυπηρετητών (server). Μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ πελάτη και ενός server να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά την μεταφορά.

Γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτα άτομα

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους αλλά εφόσον χρειαστεί δεν γίνεται χωρίς την προηγουμένη ρητή σας συγκατάθεση.  Σε μη προσωπικά δεδομένα για στατιστικούς λόγους πχ επισκεψιμότητα, καλή λειτουργία ιστότοπου ενδεχόμενος να έχει πρόσβαση η εταιρία Google.

Διάφορα

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την διακριτική μας ευχέρεια να τροποποιούμε ή/και να επικαιροποιούμε την πολιτική απορρήτου μας. Αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από μια τέτοια τροποποίηση της πολίτικης απορρήτου.

Εκτιμούμε και σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή, κατά το μέγιστο δυνατό και αναγκαίο βαθμό, για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλή χρήση της από εσάς. Παρόλα αυτά όμως λόγω της φύσης του διαδικτύου δεν μπορούμε να αποκλείσουμε απόλυτα το ενδεχόμενο οι πληροφορίες σας να γίνουν προσβάσιμες με κακόβουλους τρόπους σε τρίτα μέρη. Σε μια τέτοια περίπτωση αποδέχεστε ότι απαλλάσσετε από οποιαδήποτε ευθύνη τον Ιατρό και τους νόμιμους συνεργάτες του και κινείστε εναντίον αποκλειστικά αυτών που με κακόβουλο και παράνομο τρόπο απέσπασαν τις πληροφορίες σας. Σας βεβαιώνουμε δε ότι οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας παραμένει αυστηρά εμπιστευτική.