Βίντεο Λαπαροσκοπική χολή

Βίντεο Λαπαροσκοπική χολή για χολοκυστίτιδα και χολολιθίαση

Πολύποδες και πέτρες στη χολή