Βίντεο Λαπαροσκοπική χολή


Βίντεο Λαπαροσκοπική χολή για χολοκυστίτιδα και χολολιθίαση

Πολύποδες και πέτρες στη χολή