Περιεδρικό συρίγγιο – βίντεο

Αρχική σελίδα -> Περιεδρικό συρίγγιο -> Περιεδρικό συρίγγιο – βίντεο

Τεχνικες με λειζερ (laser Filac)

Θεραπεία σύνθετου πεταλοειδούς και ευθέος συριγγίου με λέιζερ μέθοδος Filac σε συνδυασμό με βλεννογονικό κρημνό (μόσχευμα) μέθοδος advancement flap. Το συρίγγιο έχει σχήμα Ψ και εκτείνεται από την 4η – 8η γυναικολογική ώρα με το κεντρικό τμήμα στην 6η ώρα.

Θεραπεία σύνθετου πεταλοειδούς και ευθέος συριγγίου με λέιζερ μέθοδος Filac σε συνδυασμό με βλεννογονικό κρημνό (μόσχευμα) μέθοδος advancement flap

Πολλαπλά περιεδρικά συρίγγια θεραπεία με λέιζερ μέθοδος Filac laser

Πολλαπλά περιεδρικά συρίγγια θεραπεία με λέιζερ μέθοδος Filac laser

Μεθοδος LIFT

Μια άλλη σύγχρονη τεχνική είναι η LIFT (ligation of intersphincteric fistula tract) που εφαρμόζεται στα διασφιγκτηριακα συρίγγια (τύπος 2) με την οποία βρίσκουμε το συρίγγιο μεταξύ έξω και έσω σφιγκτήρα και το διαχωρίζουμε διακόπτοντας έτσι την επικοινωνία του έσω με το έξω στόμιο.

Τεχνική LIFT (ligation of intersphincteric fistula tract) που εφαρμόζεται στα διασφιγκτηριακα συρίγγια (τύπος 2)

Τεχνικες με λειζερ (laser Filac) + μοσχευμα εντερικου βλεννογονου (advancement Flap)

Σύνθετο περιεδρικό συρίγγιο σε έδαφος ραγάδας πρωκτού – θεραπεία με laser και μόσχευμα εντερικού βλεννογόνου.

Σύνθετο περιεδρικό συρίγγιο σε έδαφος ραγάδας πρωκτού – θεραπεία με laser και μόσχευμα εντερικού βλεννογόνου