Περιεδρικο συριγγιο

Περιεδρικο συριγγιο

Περιεδρικο συριγγιο: ΓΕΝΙΚΑ

Το περιεδρικό απόστημα αποτελεί μια φλεγμονή στην περιοχή γύρω από τον πρωκτό, η οποία αποτελεί συχνά την αρχική εκδήλωση ενός περιεδρικού συριγγίου. Το συρίγγιο αντιπροσωπεύει την τελική κατάληξη και θεωρείται χρονία μορφή της φλεγμονής.

ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ

Περιεδρικο συριγγιο: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Σύμφωνα με του χώρους που προκύπτουν από την ανατομική διάταξη, διακρίνονται 4 τύποι ορθοπρωκτικού συριγγιου:

1.    μεσοσφιγκτηριακο συρίγγιο

2.    διασφιγκτηριακό συρίγγιο

3.   υπερσφιγκτηριακο συρίγγιο

4.   εξωσφιγκτηριακο συρίγγιο

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ

Η διάκριση αυτή είναι σημαντική και πρέπει να γίνεται πριν οποιαδήποτε παρέμβαση καθώς τόσο η κλινική εικόνα όσο και η αντιμετώπιση μπορεί να διαφέρει κατά περίπτωση.

·      Η διάγνωση ενός περιπρωκτικού (περιεδρικού) συρίγγιου συνήθως δεν έχει δυσκολίες, αφού εκδηλώνεται ως επιφανειακή, εμφανής, οπή στην πρωκτική χώρα, συνοδευόμενη ή όχι από εκροή υγρού και πιθανώς συστηματικά φαινόμενα (εμπύρετο, λευκοκυττάρωση). Η κλινική εξέταση αποκαλύπτει περιοχή με ερυθρότητα, σκληρία και ευαισθησία.

Περιεδρικο συριγγιο: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Η διάγνωση του συριγγίου είναι κλινική στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ωστόσο σε περιπτώσεις όπου τα κλινικά σημεία είναι δυσανάλογα σε σχέση με τα συμπτώματα, οι απεικονιστικές μέθοδοι είναι δυνατόν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια. Στην απεικόνιση της περιοχής χρησιμοποιούνται  δύο μέθοδοι: το ενδοορθικό υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία.

Οι ίδιες αυτές εξετάσεις χρησιμοποιούνται στη χαρτογράφηση και εντόπιση των συριγγίων της περιοχής.

Περιεδρικο συριγγιο: ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική αντιμετώπιση ενός ορθοπρωκτικού συριγγίου συνίσταται στην παροχέτευση του ή στην αφαίρεση του ή στις πλέον δύσκολες περιπτώσεις στη κάλυψη του με χρήση εντερικού βλεννογόνου ως μοσχεύματος.

Comments are closed