Ακράτεια κοπράνων λόγω ρήξης περινέου 4ου βαθμού μετά από τοκετό

Γυναίκα ασθενής 28 ετών με ακράτεια κοπράνων λόγω ρήξης περινέου μετά από τοκετό. Ο κόλπος έχει ενοποιηθεί με τον πρωκτό. Έγινε αποκατάσταση της κάκωσης του σφιγκτήρα και της ανατομίας του περινέου με:

  1. Συρραφή κόλπου
  2. Συρραφή βλεννογόνου πρωκτού
  3. Συρραφή ανέλκτηρα μυ
  4. Συρραφή έσω σφιγκτήρα
  5. Συρραφή έξω σφιγκτήρα
  6. Συρραφή εγκάρσιου του περινέου μυ
  7. Συρραφή δέρματος περινέου

Ο έλεγχος της αποκατάστασης έγινε με ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα πριν και μετά την επέμβαση το οποίο επιβεβαίωσε την διόρθωση της ανατομίας. Η ασθενής παρακολουθείτο επί ένα έτος κλινικά και είχε εξαιρετική λειτουργικότητα του σφιγκτήρα.

Αποκατάσταση σφιγκτήρα σε κάκωση 3ου βαθμού.

Γυναίκα ασθενής 40 ετών με ακράτεια κοπράνων λόγω διατομής του σφιγκτήρα κατά τον τοκετό 2 χρόνια νωρίτερα. Η ασθενής εμφανίζει μέτρια προς σοβαρή ακράτεια κοπράνων. Όπως φαίνεται στην αρχή του βίντεο ο πρωκτός παραμένει ανοικτός καθώς έχει κοπεί πλήρως ο σφιγκτήρας. Έγινε αποκατάσταση των μυών του περινέου και του σφιγκτήρα.