Κύστη κόκκυγος

Κύστη κόκκυγος με FiLaC Laser ή RF

Μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον πόνο και να επιταχύνουμε την επούλωση στην κύστη κόκκυγος.

κύστη κόκκυγος
Κύστη κόκκυγος

Κύστη κόκκυγος, τι είναι;

Η κύστη κόκκυγος είναι ένα συχνό πρόβλημα ιδίως σε νεαρούς άντρες με αυξημένη τριχοφυϊα. Πρόκειται για φλεγμονή στην μέση γραμμή ανάμεσα στους γλουτούς πάνω από το κατώτερο τμήμα της σπονδυλικής στήλης στην περιοχή του κόκκυγα (ιεροκοκκυγικό οστό). Η συχνότητα εμφάνισης της κύστη κόκκυγος είναι περίπου 30 ανα 100.000 και είναι 2,5 φορές συχνότερη στους άντρες. Η συνήθης ηλικία εμφάνισης είναι η εφηβεία με αιχμή το 21ο έτος. Πέρα από το φύλο και την τριχοφυϊα άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία και γενικά καταστάσεις που αυξάνουν την πίεση και την τριβή στην περιοχή.

Πως δημιουργείται η κύστη κοκκυγος;

Όσον αφορά την παθογένεια της κύστης κόκκυγος (ή τριχοφωλεακό συρίγγιο) συνήθως δημιουργείται από διείσδυση τριχών μέσα στο δέρμα ή μπορεί να οφείλεται σε υπολειμματική κύστη από τηv εμβρυϊκή ζωή. Αυτές είναι οι σημαντικότερες θεωρίες όμως δεν εξηγούν όλες τις περιπτώσεις και όπως έχει αποδειχθεί μόνο στο 50% βρίσκουμε τρίχες μέσα στην κύστη.

Συμπτώματα της κύστη κόκκυγος.

Η έναρξη της πάθησης μπορεί να είναι με ήπια συμπτωματολογία μέχρι βαρεία κλινική εικόνα. Στις ήπιες περιπτώσεις απλώς παρατηρούμε κάποιο διευρυσμένο πόρο (συρίγγιο) στην περιοχή που περιστασιακά μπορεί να παράγει λίγο υγρό ορώδες έως αιματηρό. Σε μέτριας βαρύτητας κύστεις ψηλαφούμε μια διόγκωση στην περιοχή που ενίοτε μπορεί να είναι ευαίσθητη, επώδυνη και να εκκρίνει υγρό. Στις πιο σοβαρές μορφές έχουμε την εικόνα αποστήματος δηλαδή επώδυνη διόγκωση, εξέρυθρη και θερμή, με παραγωγή πύου (συνήθως δύσοσμου) και σπανίως πυρετό. Οι δυο τελευταίες περιπτώσεις μπορεί να συνοδεύονται από πολλαπλά στόμια συριγγίων.

Επιπλοκές και διάγνωση της κυστης κοκκυγος.

Οι επιπλοκές είναι πολύ σπάνιες και αφορούν παραμελημένες περιπτώσεις, οπότε μπορεί να εμφανιστούν συστηματικά συμπτώματα δηλαδή γενικευμένη λοίμωξη ή σε χρόνιες μορφές αυξάνεται η πιθανότητα καρκίνου του δέρματος.

Μερικές φορές άλλες παθήσεις της περιοχής μπορεί να συγχέονται με την κύστη κόκκυγα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό να μη γίνει λανθασμένη διάγνωση. Τέτοιες είναι το περιεδρικό απόστημα όταν εξορμάτε από την οπίσθια περιοχή του πρωκτού, το περιεδρικό συρίγγιο, η ιδρωταδενίτιδα και άλλες σπανιότερες παθήσεις. Ειδικά για το περιεδρικό απόστημα και συρίγγιο χρειάζεται προσοχή γιατί η χειρουργική θεραπεία είναι διαφορετική και ενδέχεται να γίνει κάκωση στο σφιγκτήρα με αποτέλεσμα ακράτεια.

Θεραπεία της κύστης κόκκυγος.

Η σωστή αντιμετώπιση της πάθησης προϋποθέτει να ταξινομηθεί ο ασθενής στην κατάλληλη κατηγορία.

α) Οι πλέον ελαφρές μορφές κύστης κόκκυγος χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα με απλά και μόνο περιστασιακή έκκριση υγρού δεν χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης παρά μόνο για λόγους αισθητικούς.

β) Τις βαρύτερες περιπτώσεις τις διαχωρίζουμε σε δυο κατηγορίες αυτές που εμφανίζονται οξέος για πρώτη φορά και τις χρόνιες υποτροπιάζουσες.

Ι) Όταν  η κύστη κόκκυγα φλεγμαίνει για πρώτη φορά και έχει σχηματίσει αποστηματική κοιλότητα ή συρίγγια η θεραπεία είναι άμεση χειρουργική παροχέτευση του αποστήματος και διάνοιξη των συριγγίων με συνοδό καθαρισμό από τον κοκκιωματώδη ιστό και τυχόν τρίχες. Η γύρω περιοχή πρέπει να διατηρείται καθαρή και να ξυρίζεται εβδομαδιαίως ή να γίνει αποτρίχωση με laser μέχρι την ολοκλήρωση της επούλωσης. Μετά από την άμεση αντιμετώπιση οι περισσότεροι ασθενείς δεν παρουσιάζουν υποτροπή και δεν χρειάζονται περαιτέρω θεραπεία.

ΙΙ) Οι υποτροπές της κύστης κόκκυγος και οι χρόνιες περιπτώσεις χρήζουν οριστικής χειρουργικής αντιμετώπισης. Υπάρχουν τέσσερις κύριες χειρουργικές μέθοδοι, η ανοικτή, η κλειστή, η ημίκλειστη και η πλαστική με κρημνό. Οι μέθοδοι που συχνότερα χρησιμοποιούνται είναι η ανοικτή και η ημίκλειστη καθώς έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Στην ανοικτή μέθοδο αφού σκιαγραφηθούν και χαρτογραφηθούν τόσο η κύστη όσο και τα συρίγγια αφαιρούνται ολικά και η περιοχή αφήνεται να κλείσει μόνη της κατά δεύτερο σκοπό. Ανάλογα με την έκταση της χειρουργηθήσας βλάβης η επούλωση διαρκεί από 8-20 εβδομάδες. Χρειάζονται τακτικές αλλαγές του τραύματος, πλύσιμο και αποτρίχωση της περιοχής με ξυράφι ή laser. Η χρήση RF (ραδιοκύματα) ή laser αντί για το κλασικό νυστέρι βοηθάει στην ταχύτερη επούλωση και κυρίως στον μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο. Τα ποσοστά επανεμφάνισης της κύστης κοκκυγος κυμαίνονται στο 1-3%.

Η ημίκλειστη μέθοδος αποτελεί συνδυασμό της ανοικτής με την κλειστή τεχνική πετυχαίνοντας την ταχύτερη επούλωση (3-7 εβδομάδες) που έχει η κλειστή με τα χαμηλά ποσοστά υποτροπής (2-4%) της ανοικτής. Η διαφοροποίηση από την ανοικτή είναι ότι τα άκρα της τομής συμπλησιάζουν προς τη μέση του τραύματος μειώνοντας το χώρο που πρέπει να επουλωθεί χωρίς όμως να τον κλείνουν εντελώς όπως στην κλειστή μέθοδο.

Η κλειστή γενικώς αποφεύγεται διότι τα ποσοστά υποτροπής είναι υψηλά (10-30%) εξαιτίας της συχνής επιμόλυνσης ειδικά σε παχύσαρκους και καπνιστές. Επιλεκτικά προτείνεται σε κάποιες περιπτώσεις που είτε είναι μικρό το μέγεθος της κύστης κοκκυγος χωρίς τρίχες είτε για πρακτικούς λόγους δεν μπορεί να μείνει ανοικτή η περιοχή ή να γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές του τραύματος.

Όσον αφορά τις πλαστικές με χρήση κρημνών είναι πιο πολύπλοκες και χρονοβόρες τεχνικές με μεγαλύτερα ποσοστά επιπλοκών, συνήθως χρήζουν ολιγοήμερης νοσηλείας και τα αποτελέσματα δεν υπερτερούν των κλασικών μεθόδων. Στην πράξη ισοδυναμούν με κλείσιμο του τραύματος σε πρώτο σκοπό όπως και η κλειστή τεχνική. Πολύ σπάνια υπάρχει ένδειξη για τη χρήση τους.

Παρόλο που η πρόκειται για μια απλή πάθηση και υπάρχουν ήδη αρκετές θεραπείες συνεχίζεται η έρευνα για νέες μορφές θεραπείας με στόχο την ταχύτερη επούλωση, την εξάλειψη των υποτροπών και την γρήγορη επάνοδο του ασθενή στην καθημερινότητα του. Απλώς θα αναφέρω δυο ενδιαφέρουσες σε δοκιμαστικό στάδιο ακόμα θεραπείες με χρήση φαινόλης και ειδικής βιολογικής κόλας.

Η προτεινόμενη λοιπόν τακτική για την θεραπεία της κύστης κόκκυγος και των συριγγίων της είναι η ημίκλειστη μέθοδος και παραμένει και η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη.

Μια νεότερη μέθοδος που ξεκίνησε το 2012 στην Ιταλία απο τον Piercarlo Meinero, M.D είναι η ενδοσκοπική θεραπεία της κύστης κόκκυγος μέθοδος E.P.Si.T. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό με κάμερα και ειδικά εργαλεία για να καθαρισει την περιοχη της κύστης κόκκυγα.  Ο απαραιτητος εξοπλισμος υπαρχει στο νοσοκομειο μας. Θα πρέπει ομως να ενημερωσουμε τους ενδιαφερομενους ασθενεις οτι δεν υπαρχουν επαρκεις μελέτες καθως δεν εχει συμπληρωσει αρκετα χρονια ουτε μεγαλο αριθμο περιστατικών για να συγκριθει με τις αλλες τεχνικές. Συνεπως δεν γνωριζουμε τα μακροχρονια ποσοστα υποτροπων ή επιπλοκων. Επίσης θέλει καθημερινη πλύση με σύριγγα απο τις οπές για να μην μαζεύτουν νεκρώματα και τρίχες. Η μέθοδος καλό είναι να εφαρμόζεται σε επιλεγμένα περιστατικά.

Άλλη σύγχρονη θεραπεία είναι η FiLaC που γίνεται με τη χρήση καθετήρα λέιζερ τελευταίας γενιάς. Με τη χρήση του πολύ λεπτού και εύκαμπτου καθετήρα laser καυτηριάζουμε την κοιλότητα της κύστης και τα συρίγγια. Πρόκειται για μια νέα μέθοδο με εξαιρετικά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται σωστά σε επιλεγμένα περιστατικά.

Τα σταδια της επέμβασης είναι τα εξης:

  • Καθαρισμος και αφαίρεση συριγγίων δέρματος
  • Καθαρισμος κοιλότητας κύστης κόκκυγα
  • Καυτηριασμος συριγγίων και κύστης με το λέιζερ.
Κύστη κόκκυγος με λέιζερ νέα μέθοδος FiLaC πριν
Κύστη κόκκυγος με λέιζερ νέα μέθοδος FiLaC πριν
Κύστη κόκκυγος με λέιζερ νέα μέθοδος FiLaC μετά
Κύστη κόκκυγος με λέιζερ νέα μέθοδος FiLaC μετά

 

Τόσο η E.P.Si.T όσο και η FiLaC καλο είναι να χρησιμοποιούνται στα πιο απλα περιστατικά ενώ στην επιπλεγμενη κύστη κοκκυγος να προτιμάται η κλασσικη χειρουργική και κυρίως τεχνικές με κρημνό.

Ενδοσκοπική κύστη κόκκυγος
Ενδοσκοπική κύστη κόκκυγος

Κύστη κόκκυγος πως γίνεται το χειρουργείο.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία ή ακόμα και γενική όταν πρόκειται για μεγάλες κύστεις. Αν λαμβάνετε φάρμακα πρέπει να ενημερώσετε τον χειρουργό σας ο οποίος θα σας πει εάν πρέπει να διακόψετε ορισμένα από αυτά.

Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι συνήθως μερικές ώρες. Οι γάζες αφαιρούνται μετά 48 ώρες και τα ράμματα έπειτα από 2 εβδομάδες. Η επιστροφή στην εργασία είναι εφικτή μετά την πάροδο λίγων ημερών ανάλογα και με το είδος της εργασίας.

Χρειάζεται περιποίηση της περιοχής η οποία μπορεί εύκολα να γίνει από τον ασθενή μετά την αφαίρεση των γαζών. Ο γιατρός παρακολουθεί την εξέλιξη της επούλωσης εβδομαδιαίως.

κύστη κόκκυγος διανοιγμένη με τρίχες
Κύστη κόκκυγος διανοιγμένη με τρίχες
κυστη κοκκυγος ημίκλειστη τεχνική
Κύστη κόκκυγος Ημίκλειστη τεχνική
κυστη κοκκυγος κλειστή τεχνική
Κύστη κόκκυγος Κλειστή τεχνική

Κύστη κόκκυγος συμπεράσματα.

Στην ανοικτή μέθοδο αφού σκιαγραφηθούν και χαρτογραφηθούν τόσο η κύστη όσο και τα συρίγγια αφαιρούνται ολικά και η περιοχή αφήνεται να κλείσει μόνη της κατά δεύτερο σκοπό. Ανάλογα με την έκταση της κύστης κόκκυγος η επούλωση διαρκεί από 8-20 εβδομάδες. Χρειάζονται τακτικές αλλαγές του τραύματος, πλύσιμο και αποτρίχωση της περιοχής με ξυράφι ή laser (λέιζερ). Η χρήση RF ή laser (λέιζερ) αντί για το κλασικό νυστέρι βοηθάει στην ταχύτερη επούλωση και κυρίως στον μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο. Τα ποσοστά επανεμφάνισης της κύστης κυμαίνονται στο 1-3%.

Η κλειστή μέθοδος γενικώς αποφεύγεται διότι τα ποσοστά υποτροπής είναι υψηλά (10-30%) εξαιτίας της συχνής επιμόλυνσης ειδικά σε παχύσαρκους και καπνιστές. Επιλεκτικά προτείνεται σε κάποιες περιπτώσεις που είτε είναι μικρό το μέγεθος της κύστης είτε για πρακτικούς λόγους δεν μπορεί να μείνει ανοικτή η περιοχή ή να γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές του τραύματος.

Η E.P.Si.T και η FiLaC είναι δυο νέες ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κυρίως στα πιο απλα περιστατικά, ενώ στην επιπλεγμενη κύστη κοκκυγος προτιμάται η κλασσικη χειρουργική.