Καρκινος ορθου


Καρκινος ορθου

Καρκινος ορθου χωρίς μόνιμη παρά φύση έδρα (σακουλάκι ή ειλεοστομία ή κολοστομία)

Καρκινος ορθου: Μπορούμε να αποφύγουμε την παρά φύση έδρα* (σακουλάκι ή ειλεοστομία ή κολοστομία) στον καρκίνο του ορθου ακόμα και για όγκους κοντά στο σφιγκτήρα (έως και 1εκ). 

Νέα πρωτοποριακή μέθοδος αποφυγής τόσο της μόνιμης όσο και της προσωρινής παρά φύση έδρας (ειλεοστομίας ή κολοστομίας) για τους πολύ χαμηλούς όγκους του ορθού που δεν απαιτεί ειδική διατροφή ή δεύτερο χειρουργείο.

Καρκινος ορθου: Εισαγωγή

Το ορθό αποτελεί το τελευταίο τμήμα του παχέος εντέρου πριν τον πρωκτό, έχει μήκος περίπου 12-15εκ και γειτονεύει με τα υπόλοιπα όργανα της πυέλου όπως την ουροδόχο κύστη, τις σπερματοδόχους και τον προστάτη στον άνδρα, τη μήτρα και τον κόλπο στη γυναίκα. Η θέση του ορθού και η ανατομία της πυέλου καθιστούν δύσκολη και απαιτητική την διενέργεια επεμβάσεων στην περιοχή αυτή, ειδικά στον καρκινο ορθου, για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένους χειρουργούς εντέρου.

Ο  καρκινος ορθου μαζί με τον καρκίνο παχέος εντέρου αποτελούν την 3η σε συχνότητα κακοήθη νόσο στους άντρες αλλά και στις γυναίκες. Το 72% των καρκίνων του εντέρου εμφανίζεται στο παχύ έντερο και το 28% στο ορθό. Εμφανίζεται συνήθως μετά την ηλικία των 60 με εξαίρεση τις κληρονομικές μορφές που μπορεί να αναπτυχθούν και σε νεαρές ηλικίες.  Συνεπώς συστήνεται ο έλεγχος με κολονοσκόπηση να ξεκινάει 10 έτη νωρίτερα, δηλαδή στην ηλικία των 50 ετών  και εφόσον είναι φυσιολογική να επαναλαμβάνεται ανά 5 έτη.

Το 50% των περιστατικών καρκίνου εντέρου βρίσκονται στο ορθό και το σιγμοειδές διότι εκεί συσσωρεύονται τα κόπρανα πριν την αφόδευση τα οποία περιέχουν τις τοξικές ουσίες που προσλαμβάνουμε από τις τροφές. Η εξέλιξη ενός πολύποδα (καλόηθες αδένωμα) σε καρκίνο (κακόηθες αδενοκαρκίνωμα) γίνεται με αργό ρυθμό ώστε να χρειάζεται τουλάχιστον διάστημα 5 έως 10 ετών για αυτή την μεταβολή. Χάρη στη βραδεία εξέλιξη έχουμε τη δυνατότητα της έγκαιρης διάγνωσης με κολονοσκόπηση ανά 5 έτη.

Καρκινος ορθου: Παράγοντες κινδύνου

Παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του ορθού αποτελούν γενετικοί παράγοντες (οικογενής πολυποδίαση, σύνδρομο Lynch, χρόνιες φλεγμονώδεις νόσοι, συγγενείς με ιστορικό καρκίνου). Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των συγγενών νωρίτερα από τον υπόλοιπο πληθυσμό τουλάχιστον μια δεκαετία. Αν για παράδειγμα ένας γονιός εμφάνισε όγκο στο έντερο στην ηλικία των 40 καλό θα είναι να ελεγχθούν τα παιδιά του μέχρι την ηλικία των 3ο. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η διατροφή (τροφές με συντηρητικά, κόκκινο κρέας), το αλκοόλ, η παχυσαρκία και το κάπνισμα.

Καρκίνος ορθού: Θεραπεία

Ο καρκινος ορθου όπως και του υπόλοιπου εντέρου έχει καλή πρόγνωση εάν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και σωστά. Η αντιμετώπιση και θεραπεία του ασθενή με καρκίνο στο έντερο όπως και για κάθε άλλο είδος καρκίνου πρέπει να συντονίζεται από ομάδα εξειδικευμένων ιατρών.

Η διεπιστημονική ομάδα (multidisciplinary team) αποτελείτε συνήθως από τον χειρουργό, τον ογκολόγο, τον ακτινοθεραπευτή, τον γαστρεντερολόγο, τον ακτινολόγο και τον παθολογοανατόμο. Μπορούμε να επιτύχουμε ποσοστά ίασης άνω του 90% στα αρχικά στάδια. Το σημαντικότερο όπλο στην θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού είναι ο ριζικός και σωστός χειρουργικός καθαρισμός δηλαδή η ογκολογική κολεκτομή. Όμως ειδικά στον καρκίνο του ορθού λόγω της ανατομικής του θέσης είναι συχνά αναγκαία η προεγχειρητική θεραπεία με ακτινοβολία και χημειοθεραπεία (neoadjuvant therapy). 

Η θέση του ορθού πολύ κοντά στο σφιγκτήρα και τα υπόλοιπα όργανα της πυέλου (προστάτη, μήτρα, κόλπο, ουροδόχο κύστη,  αγγεία, νεύρα) είναι η κύρια αιτία που έχει μεγαλυτέρα ποσοστά υποτροπής συγκριτικά με τους αντίστοιχους όγκους στο υπόλοιπο παχύ έντερο.

Η προεγχειρητική ακτινοβολία και χημειοθεραπεία στον καρκίνο του ορθού θα πρέπει να γίνεται σε όσους όγκους διηθούν το τοίχωμα του και επεκτείνονται εκτός του ορθού ή όταν συνυπάρχουν διογκωμένοι λεμφαδένες με υποψία μεταστάσεων. Η προεγχειρητική ακτινοβολία και χημειοθεραπεία  πετυχαίνει:

  1. την σμίκρυνση του όγκου και την υποσταδιοποίηση του (μειώνεται το στάδιο της νόσου)
  2. αυξάνει την πιθανότητα διάσωσης και διατήρησης του σφιγκτήρα ώστε να αποφύγουμε την μόνιμη παρά φύση έδρα
  3. ασφαλέστερα ογκολογικά όρια εκτομής
  4. μειωμένη τοξικότητα σε σχέση με την μετεγχειρητική ακτινοβολία
  5. καλύτερο έλεγχο ή ακόμα και εξαφάνιση της τοπικής νόσου και των μικρομεταστάσεων
  6. πλήρη εξαφάνιση του καρκίνου ορθού σε ποσοστό 20-25%

ταυτόχρονα βέβαια επιβαρύνει την επέμβαση και αυξάνει τις πιθανές επιπλοκές όμως το όφελος είναι σαφώς μεγαλύτερο και πλεονεκτεί σε σχέση με το να γίνει η θεραπεία μετά την επέμβαση (μετεγχειρητική ακτινοβολία).

Το κλασικό θεραπευτικό σχήμα λοιπόν για τον καρκίνο του ορθού είναι ακτινοβολία ταυτόχρονα με  χημειοθεραπεία (χάπι από το στόμα, Xeloda) για 5 εβδομάδες, διακοπή θεραπείας για άλλες 6-12 εβδομάδες και μετά εξετάσεις για επανασταδιοποίηση και ακολουθεί η επέμβαση. Μετά την επέμβαση συνεχίζεται εφόσον χρειάζεται μόνο χημειοθεραπεία. Φυσικά η θεραπευτική αγωγή μπορεί να διαφέρει από το παραπάνω σχήμα εφόσον κριθεί απαραίτητο από την διεπιστημονική ομάδα.

ΣΟΣ: Πριν την έναρξη της ακτινοβολίας έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνει λεπτομερής καταγραφή της θέσης του όγκου ειδικά όταν βρίσκεται πολύ κοντά στο σφιγκτήρα, διότι μετά μπορεί να μην είναι σαφή τα όρια του. Ο ρόλος του εξειδικευμένου χειρουργού εντέρου στην περίπτωση αυτή είναι ζωτικής σημασίας διότι θα αναλάβει να αφαιρέσει τον όγκο και να μας γλιτώσει από την παρά φύση έδρα. Συνεπως πρέπει πρώτα να βρούμε τον ειδικό χειρουργό ο οποίος θα συντονίσει την διεπιστημονική ομάδα.

Συνεπώς στον καρκινο ορθου συνήθως απαιτείται να γίνεται ακτινοβολία και χημειοθεραπεία πριν από την επέμβαση  για να επιτύχουμε καλύτερα ποσοστά θεραπείας. Αν η ακτινοβολία και χημειοθεραπεία γίνουν μετά όπως εσφαλμένα  υποστηρίζουν ορισμένοι συνάδελφοι τότε αυξάνουμε τις επιπλοκές και τα ποσοστά υποτροπής.  Εξαιρούνται από την ακτινοβολία τα πολύ αρχικά στάδια της νόσου και πάλι όμως εξατομικεύεται με βάση τον ασθενή και την ιστολογική εικόνα του όγκου, οι αποφάσεις για το θεραπευτικό πρωτόκολλο λαμβάνονται από το ογκολογικό συμβούλιο της διεπιστημονικής ομάδας που λαμβάνοντας υπόψιν την μοναδικότητα του κάθε ασθενή αποφασίζει για τη βέλτιστη αγωγή.

Καρκινος ορθου: Σταδιοποίηση 

Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από τις εξετάσεις σταδιοποίησης του ασθενή. Η ολοκληρωμένη μελέτη του ασθενή προϋποθέτει τις παρακάτω εξετάσεις:

  1. κολονοσκόπηση με λήψη βιοψίας
  2. αξονική θώρακος και άνω-κάτω κοιλίας με σκιαγραφικό
  3. αιματολογικές εξετάσεις και καρκινικοί δείκτες (CEA)
  4. μαγνητική πυέλου με πρωτόκολλο ορθού ή/και ενδοσκοπικός υπέρηχος

Οι πρώτες τρεις εξετάσεις είναι κοινές και για τον καρκίνο του εντέρου, όμως η τελευταία αποτελεί την πλέον ειδική εξέταση για το ορθό η οποία θα κρίνει μαζί με την εξέταση από τον χειρουργό  την πιθανότητα μόνιμης ή όχι παρά φύση έδρας (κολοστομία ή σακουλάκι). Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η μαγνητική ορθού ή ο ενδοορθικός υπέρηχος πρέπει να γίνονται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα και από ειδικούς ακτινολόγους (μαγνητική)  ή γαστρεντερολόγους (ενδοσκοπικός υπέρηχος).

Επειδή είναι σύνηθες λάθος ο ασθενής να αντιμετωπίζεται αρχικά από τον ιατρό που ανακαλύπτει το πρόβλημα που συχνά δεν έχει την ανάλογη εμπειρία και αυτό ενίοτε δυσχεραίνει την σωστή θεραπεία, καλό είναι μόλις τεθεί η διάγνωση πολύποδα ή όγκου στο ορθό να έρχεται τόσο ο ασθενής όσο και ο ιατρός του σε επικοινωνία με την ειδική ομάδα ώστε να γίνετε μια συντονισμένη από κοινού θεραπευτική προσέγγιση του πάσχοντα.

Συνέχεια στη χειρουργική θεραπεία.

*παρά φύση έδρα = στόμια = κολοστομία ή ειλεοστομία = σακουλάκι.

*διασφιγκτηριακή = intersphincteric (intersphincteric resection for low rectal cancer)